NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Polscy producenci motoryzacyjni na rzecz środowiska. DEKRA uhonorowała laureatów nagrody DEKRA Award 2017.

2017-07-14 09:32:51

Niezależna organizacja ekspercka DEKRA zachęca producentów sektora Automotive do wdrażania i rozwijania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dzięki ustanowieniu nagrody DEKRA Award. W 2017 roku w polskiej edycji konkursu DEKRA Award wyróżniono firmy, które szczególnie dbają o bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Zwyciężyła należąca do koncernu Volkswagen spółka SITECH Sp. z o.o.

Wśród nominowanych do nagrody znalazły się przedsiębiorstwa, podejmujące szereg działań, zmierzających do minimalizacji wpływu swojej działalności na środowisko oraz przeciwdziałania zagrożeniom i awariom środowiskowym. Uczestnicy konkursu wykazali się dbałością m.in. o odpowiednią gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową, ochronę powietrza, ochronę przed hałasem itp.

– Hasło z którym identyfikuje się DEKRA na całym świecie brzmi „zapewniamy bezpieczeństwo”, ponieważ wszystkie spółki Grupy prowadzą działania o takim właśnie charakterze w przełożeniu na biznes, w tym przypadku przemysł motoryzacyjny – wyjaśnia Filip Wesołowski, Dyrektor Operacyjny DEKRA Certification. – Nasza silna pozycja w tzw. sektorze Automotive wynika m.in. z faktu, że jakość świadczonych usług auditowych, certyfikacyjnych, szkoleniowych czy też assessmentów jest na tyle wysoka, że firmom z tego sektora, które z nami współpracują o wiele łatwiej nawiązywać kontakty biznesowe w skali kraju, Europy i świata. Po prostu: certyfikaty DEKRA utożsamiane są z pełną gwarancją jakości i rzetelności – dodaje Filip Wesołowski.

W ocenie zgłoszeń jury konkursu DEKRA Award 2017 wzięło pod uwagę m.in. takie elementy, jak:

  • umiejętność budowania świadomości związanej z bezpieczeństwem środowiska
  • doskonalenie procesów
  • rozwój technologii i procedur
  • rozwój personelu
  • zarządzanie informacją
  • stwarzanie takich warunków organizacyjnych, które minimalizują ryzyko wystąpienia awarii lub zagrożenia środowiskowego.

Ważnym elementem oceny było aktywne tworzenie przez przedsiębiorstwa kultury bezpieczeństwa w organizacji i angażowanie pracowników w działania prośrodowiskowe.

Nagrodę główną oraz wyróżnienia DEKRA Award 2017 wręczono podczas uroczystej gali XIII Dorocznej Konferencji Przemysłu Motoryzacyjnego w Polsce AutoEvent.

© 2017 DEKRA                                                                              www.award.dekra.pl | www.dekra.pl

Kontakt dla Mediów: Filip Wesołowski | Tel. +48.71.780-47-72 | Kom. +48.661-244-393 | media@dekra.pl

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: