NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Obowiązkowe przeglądy okresowe hal i budynków biurowych

2016-12-14 12:21:55

Każdy budynek, w którym mieszczą się biura, hale produkcyjne lub magazynowe itp. podlega ustawowemu obowiązkowi przeprowadzania przeglądów okresowych. Za terminową realizację przeglądów odpowiada użytkownik (właściciel) obiektu.

W zależności od powierzchni zabudowy przegląd okresowy musi być zrealizowany minimum raz na rok lub raz na pół roku. Do przeprowadzenia półrocznych kontroli (w ustawowym terminie: do 31 maja i do 30 listopada) zobowiązani są administratorzy budynków o powierzchni przekraczającej 2 tys. m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m kw.

Dodatkowo każdy budynek należy szczegółowo skontrolować min. raz na 5 lat. Przegląd pięcioletni obejmuje zarówno przegląd budowlany, jak i kontrolę instalacji sanitarnej oraz pomiary elektryczne.

Brak przeglądu, przekroczenie terminu, brak Książki Obiektu Budowlanego lub stwierdzony przez Nadzór Budowlany zły stan obiektu, podlegają karze grzywny. Równie istotne jak spełnienie wymagań prawnych, jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi przebywających na terenie obiektu, ochrona środowiska, zabezpieczenie zasobów firmy przed zniszczeniem itp. Profesjonalny przegląd obiektu pozwala również na określenie potrzebnych napraw i remontów, oraz zaplanowanie niezbędnych inwestycji z wyprzedzeniem.

Przegląd budynku może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Istotne jest zarówno wykształcenie i doświadczenie inspektora, jak i bieżące monitorowanie przepisów oraz świadomość ponoszonej odpowiedzialności.

- Nie wystarczy wystawienie dokumentu, potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu - wyjaśnia Grzegorz Woda z firmy DEKRA Polska.

 - Inspektor powinien być wsparciem dla klienta, informować go o terminie i zakresie przeglądu, pomagać w prowadzeniu wymaganej dokumentacji, przesyłaniu zgłoszeń do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego itp. - dodaje.

Branża przemysłowa oczekuje dziś kompleksowej i rzetelnej kontroli swoich obiektów. Przeglądy zlecane są coraz częściej niezależnie od ustawowych terminów. Działy utrzymania ruchu zamawiają dodatkowo m.in. pomiary elektryczne, przeglądy kominiarskie czy badania szczelności instalacji, minimalizując tym samym ryzyko wystąpienia poważnej awarii linii produkcyjnej lub katastrofy budowlanej.

 

Przeglądy okresowe i kontrole techniczne w DEKRA realizuje zespół doświadczonych inspektorów, spełniających wysokie międzynarodowe standardy jakości.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przygotujemy niezobowiązującą ofertę:

Kamil Klag

Przeglądy okresowe

Tel. +48.664-404-760

E-mail: kamil.klag@dekra.com

 

Grzegorz Woda

Nadzór inwestorski

Tel. +48.664-081-108

E-mail: grzegorz.woda@dekra.com

 

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na stronie:

https://budownictwo.dekra.pl/oferta/eksploatacja-obiektu/przeglady-okresowe-kontrole-techniczne

Kontakt dla prasy:

Filip Wesołowski

Rzecznik Prasowy Grupy DEKRA w Polsce

Tel. +48.71.780-47-72 / +48.661-244-393

E-mail: media@dekra.pl